Εικόνες Δήμου Φαιστού
 
 
 
 

Καλωσήρθατε στο Δήμο μας

Σας καλοσωρίζουμε στον δικτυακό τόπο του Δήμου Φαιστού. Στις ακόλουθες σελίδες μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πληροφορίες για:

 

 

Αρχική Γραφείο Τύπου Ανακοινώσεις - Δελτία Τύπου 20η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής
20η Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής PDF Εκτύπωση
Τετάρτη, 27 Ιούλιος 2022 12:01

Καλείστε να προσέλθετε σε έκτακτη δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη (μεικτή) συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28-07-2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και σύμφωνα με τον N.4954 /9-7-2022, Άρθρο 78 «λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων Ο.Τ.Α. α' και β' βαθμού και Διοικητικών Συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19», προκειμένου να ληφθούν αποφάσεις για το παρακάτω θέμα της Ημερήσιας Διάταξης.

Ο λόγος της έκτακτης συνεδρίασης είναι για την επίσπευση των διαδικασιών από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ώστε να έχουν αναλάβει υπηρεσία με την έναρξη του διδακτικού έτους.

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δίκαιου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Φαιστού για την κάλυψη αναγκών  καθαριότητας σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Νικολιδάκης Γρηγόριος

 


  

 

Σχετικά Αρχεία
Πρόσκληση - Αρχείο Pdf (140 KB)

 

Χάρτης περιοχής

map.jpg