Πρόσκληση Σύγκλησης 13ης 2021 Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου (μέσω τηλεδιάσκεψης) Εκτύπωση
Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 2021 14:06

Σας προσκαλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 05-10-2021 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μέσω τηλεδιάσκεψης, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Α/7841/19.04.2005 (Β’539), όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ 429/2020 (ΦΕΚ 850/Β/13-3-2020).

Η αναγκαιότητα της συνεδρίασης μέσω τηλεδιάσκεψης του Δημοτικού Συμβουλίου πραγματοποιείται εξαιτίας των νέων υγειονομικών συνθηκών που αυστηροποιούν εκ νέου την τήρηση αποστάσεων και όλων των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας, αλλά και εξαιτίας των αντικειμενικών δυσκολιών φυσικής παρουσίας για λόγους προάσπισης της δημόσιας υγείας.

Επίσης, δεν είναι δυνατή η φυσική παρουσία αρκετών συμβούλων, γεγονός που κάνει απαραίτητη την τηλεδιάσκεψη.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος κ. Αρμουτάκη-Ροδουσάκη Βασιλεία

 1. Παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου στην επιχείρηση του κ. Κλάδου Ανδρέα του Ιωάννη επί της Πλατείας Μοιρών Δήμου Φαιστού, παραπλεύρως από το κατάστημα του στην 25η Μαρτίου 193, για την τοποθέτηση παιδικών παιχνιδιών.
 2. Εισήγηση για αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.
 3. Εισήγηση για αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Φαιστού.

 

Εισηγητής Αντιδήμαρχος Οικονομικών κ. Καργάκης Νικόλαος

 1. Ενημέρωση Δ.Σ. απευθείας αγοράς ακινήτου στην Κοινότητα Πλουτή για δημιουργία παιδικής χαράς.
 2. Ενημέρωση Δ.Σ. για την απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Βοριζίων για επέκταση Νεκροταφείου.
 3. Ενίσχυση ΚΑΕ 00.6111 με τίτλο «αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων» - 63η τροποποίηση Π/Υ οικ. έτους 2021.
 4. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για εργασίες εκταφής σε δημοτικά κοιμητήρια – 58η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 5. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την προμήθεια και τοποθέτηση εξωτερικού μεταλλικού κλιμακοστασίου στο γήπεδο Τυμπακίου – 62η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 6. Δημιουργία νέου ΚΑ εξόδων για την προμήθεια και τοποθέτηση σκιάστρου στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Μοιρών – 61η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 7. Δημιουργία νέων ΚΑΕ για ελαιοχρωματισμό εξωτερικών χώρων κλειστού Γυμναστηρίου Μοιρών - 60η τροποποίηση προϋπολογισμού 2021.
 8. Τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Φαιστού για την κατασκευή αρδευτικής δεξαμενής 250m3 στην περιοχή Βρέλη – 59η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 9. Αποδοχή χρηματοδότησης για κατασκευή πάρκων αναρρίχησης στο Δήμο Φαιστού Κρήτης – 57η τροποποίηση Π/Υ/ 2021.
 10. Αποδοχή χρηματοδότησης για κατασκευή πίστας MOTORCROSS στην περιοχή Σκουρβούλων – Φανερωμένης του Δ. Φαιστού Κρήτης – 56η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 11. Αποδοχή χρηματοδότησης για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Σκούρβουλα Δ. Φαιστού – 55η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 12. Αποδοχή χρηματοδότησης για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Σίβα Δ. Φαιστού – 54η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 13. Αποδοχή χρηματοδότησης για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πιτσιδίων Δ. Φαιστού – 53η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 14. Αποδοχή χρηματοδότησης για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Καμαρών Δ. Φαιστού – 52η τροποποίηση Π/Υ 2021.
 15. Αποδοχή χρηματοδότησης για δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων μίνι γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5 στην Τ.Κ. Βοριζίων Δ. Φαιστού – 51η τροποποίηση Π/Υ 2021.

 

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

 Ορφανουδάκης Εμμανουήλ